کووید 19 یا زلزله؟ ارزیابی اجمالی دو بحران همزمان در شهر تهران

مجموعه پژوهش های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری (در حوزه کرونا) , کتاب الکترونیک, عناوین کتابهای معاونت پژوهشی مرکز مطالعات شهرداری تهران rating
image

نویسنده / نویسندگان : علیرضا نوری، مسعود مجرب

سال انتشار : 1399/02/19

مجری : مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران