مقابله با كرونا ويروس (كوويد 19) مشاركت در يك تلاش جهاني سياست گذاري شهرها (دانش شهر 594)

مجموعه پژوهش های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری (در حوزه کرونا) , کتاب الکترونیک, عناوین کتابهای معاونت پژوهشی مرکز مطالعات شهرداری تهران rating
image

مترجم / مترجمین : دکتر فرهاد محبتی ، کاوه بخرد ، محمد حسن قدوسی نژاد