شاخه
image
1400/03/18 08:49:00 ق.ظزلزله بوئین زهرا ، تلخ و عبرت انگیز

10 شهریور ماه سالروز زلزله تلخ و عبرت انگیز دشت بوئین زهرا است . فاجعه ای که پایتخت را هم دچار وحشت و شوک کردو از آن پس موضوع زلزله در کشور تا حدی جد...

image
1400/02/28 09:34:14 ق.ظگزارشی از فعالیت ستاد مقابله با "کرونا" در شهرداری تهران
image
1399/07/23 10:32:00 ق.ظآیا شهر آماده است؟

علاوه بر زلزله که از آن با عنوان تهدید جدی شهر تهران یاد می‌شود، بارندگی‌های شدید و سیل، فروریزش و فرونشست، وزش بادهای شدید و توفان و حتی بارش برف هم...

image
1399/05/22 01:15:00 ب.ظتجربیات موفق جهانی در مقابله با کرونا

پاندمی کرونا چالشی جدی برای جهان است و هر یک از کشورها با توجه به امکانات و ظرفیت های خود و وسعت درگیری به نوعی سعی نموده تا این بحران را مدیریت کند. ...

image
1399/04/08 10:56:00 ق.ظاسکان اضطراری؛ یک تیر و دو نشان
image
1399/03/27 02:04:00 ب.ظگزارش و بازخوانی: روز سیاه سرزمین سبز
image
1399/03/06 09:51:00 ق.ظ آشنایی با سامانۀ هشدار سریع زلزله
image
1399/02/31 10:42:00 ق.ظگزارش ثبت زلزله دماوند در شبکه پایش سامانه هشدار سریع زلزله تهران
image
1399/02/24 12:30:00 ب.ظگسل دوشاخ ری در گذر تاریخ
image
1399/02/19 10:48:00 ب.ظردپای گسل «مشا» در زلزله تهران
image
1398/12/28 05:32:00 ب.ظساختمان فرسوده، پاشنه آشیل ایمنی مدارس

گپ و گفتی با مدیران مدرسه در حاشیه همایش «مدرسه آماده»

image
1398/11/25 12:53:00 ب.ظ«مدرسه آماده» چرا و چگونه

نگاهی به یک طرح اجتماعی در حوزه ارتقای تاب آوری پایتخت